Goed vertalen is een kunst

Dost vertalers beseft dat en daarom bent u voor het overzetten van vaktaal bij ons aan het goede adres. Bij vertalingen is het voor een goede overdracht van wezenlijk belang om ook in de andere taal vakjargon te gebruiken, dat goed begrepen wordt. Om een goede vertaler te kunnen zijn, heb je niet aleen voldoende aan een goede woordenschat. De betekenis van bepaalde woorden kunnen een zekere gevoelswaarde hebben die bij de vertaling van groot belang kan zijn. Dost vertalers is daarin gespecialiseerd.

Naast een flinke woordenschat wat in principe een betere beheersing van de taal betekent, heeft een vertaler ook een goede beheersing nodig van de grammaticaregels die in die taal gelden. Een goede vertaler moet van veel markten thuis zijn, zoals bekend zijn met spreekwoorden en gezegden. Deze geven anders problemen bij de letterlijke vertaling.

Verder kunnen er problemen ontstaan met culturele verschillen tussen de diverse landen, want een woord kan binnen het ene land een bepaalde waarde hebben en het andere land niet.

De vertalingen worden geheel volgens de wens van de opdrachtgever afgeleverd. Dan kan zijn per e-mail of via de post. Digitale bestanden kunnen versleuteld worden verzonden als de inhoud dat vereist. Wat Dost Vertalers in vergelijking met andere bureaus bijzonder maakt is de ‘liefde’ voor het eindproduct. Dat betekent dat niet alle tijd die voor een perfecte afwerking wordt gebruikt ook tot uitdrukking komt in de prijs.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Contact

Dost Vertalers

Bezoekadres:
Lindelaan 15
4214DK Vuren

T: 06 55 16 04 84
F: 084 830 09 74
E: info@dostvertalers.nl